Sommarcafé

Sommarcafé!
23 – 27 juli vid Hässleholms församlingshus
30 juli – 3 augusti vid Västerkyrkan
kl. 14:00-16:00
Välkomna!
hälsar
Ann-Louise Persson, Jenny Magnusson och frivilliga i diakonigruppen