Påskens program i Västerkyrkan

Skärtorsdagsmässa kl. 19.00
Inge Wahlquist
David Persson, Sång

Långfredagsgudstjänst kl. 10.00
Klas Sturesson

Påskdagsgudstjänst kl. 10.00
Majken Wahlström
Västerkyrkans kör
Marcus Enochsson och Karl Lindén, trumpet.
Söndagsskola
Kollekt till EFS mission
Kyrkkaffe

Annandag påsk; Emmausmässa kl. 18.00
Inge Wahlquist
Hanna Petersson, piano
Miriam Svensson, flöjt

Högmässa 18 mars kl. 10.00

Klas Sturesson, präst
Karin och Jasmin Enger medverkar på violin och piano.
Söndagsskola
Kyrkkaffe med predikosamtal