Söndagsskolan inställd

Söndagsskolan som vanligtvis är under förmiddagsgudstjänsterna är tyvärr inställd tills vidare.

Påsken i Västerkyrkan

Skärtorsdag kl. 19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Klas Sturesson

Långfredag kl. 10.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Inge Wahlquist

Påskdagen kl. 10.00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST
Niels Peter Tastesen
Västerkyrkans kör
Karl Lindén, trumpet

Annandag Påsk kl. 18.00 GUDSTJÄNST
Christina Liljegren

 

 


Vi följer bestämme
lsen om max 50 personer i samma lokal.
Vid nattvard delar vi endast ut bröd.

Högmässa 5 april kl. 10.00

Niels Peter Tastesen, präst
Söndagsskola

Under rådande epidemi så delas endast brödet ut vid nattvarden.

Kyrkkaffe

Just nu serveras inget kyrkkaffe i samband med gudstjänsterna pga Coronaviruset.