Månadsarkiv: november 2020

11 inlägg

Livesända gudstjänster 22 november – 20 december

Då det på grund av Corona endast är tillåtet att vara åtta personer samtidigt i kyrkan, kommer en gudstjänst att livesändas varje söndag, 22 november till 20 december. Övriga gudstjänster blir korta andakter med efterföljande öppen kyrka för enskild bön och ljuständning.

GUDSTJÄNSTER SOM KOMMER ATT LIVESÄNDAS:

Söndag 22 november kl. 11:00, Hässleholms kyrka
Söndag 29 november kl. 14:00, Stoby kyrka
Söndag 6 december kl. 17:00, Västerkyrkan
Söndag 13 december kl. 17:00, Ljungdalakyrkan
Söndag 20 december kl. 10:00, Hästveda kyrka

Gudstjänsterna kommer att livesändas via Hässleholms församlings Facebook.

Man kan följa gudstjänsterna utan att ha ett eget Facebookkonto. Länken till gudstjänsten syns i Facebook först när gudstjänsten startar.

https://www.svenskakyrkan.se/hassleholm/livesanda-gudstjanster-22/11-20/12

Nya restriktioner

Med anledning av de nya restriktionerna med max 8 personer vid offentliga samlingar kommer inte vanliga gudstjänster att firas under fem veckor framöver.  En gudstjänst i församlingen kommer att livesändas på Hässleholms församlings facebooksida varje vecka och de övriga gudstjänsterna som är annonserade, blir en andakt på 15 min och därefter möjlighet till ljuständning. Präst och musiker är där och man är välkommen i mån av plats.

Söndag 22 november kommer Marianne Molin och Anette Larsson hålla i en kort andakt med klockringning, bön, ljuständning och tacksägelser. Kyrkan är öppen för enskild andakt och ljuständning kl. 10.15-11.00. Det finns möjlighet till samtal om det önskas.

Morgonbön kl. 9.30 på onsdagar i Västerkyrkan fortsätter som tidigare.