Adventsandakt och kaffe på Bokebergsgården 8 december kl. 14.30

Matts Martinsson. Jenny Magnusson
Västerkyrkans kör. Anette Larsson