Andakt 13 december kl. 10.00

Därefter öppen kyrka kl. 10.15 -11.00 med tillfälle till enskild andakt, ljuständning och samtal
Tobias Månsson
Mattias Vad Jensen