Andakt 31 januari kl. 10.00

Marianne Molin och Mattias Vad Jensen
Därefter Öppen kyrka kl. 10.15 -11.00 med tillfälle till enskild andakt, ljuständning och samtal.
Kollekt till EFS i sydsverige