Andakt 7 februari kl. 17.00

Niels Peter Tastesen
Anette Larsson
Därefter Öppen kyrka kl. 17.15 -18.00 med tillfälle till enskild andakt, ljuständning och samtal.
Kollekt till verksamheten i Västerkyrkan