Andakt vid krubban 20 december kl. 17.00

Därefter Öppen kyrka kl. 17.15 -18.00 med tillfälle till enskild andakt, ljuständning och samtal
Marianne Molin och Anette Larsson medverkar.