En julnatt för länge sedan – en musikalisk julberättelse 19 december kl. 17.00

Västerkyrkans kör, instrumentalister, kyrkans barngrupper och Anette Larsson medverkar.
Församlingen sjunger med i många välkända julpsalmer.

Obs! Max 100 personer. Anmälan till 0451-776200 eller direkt på Hässleholms församling hemsida www.svenskakyrkan.se/hassleholm/en-julnatt-for-lange-sedan