Gudstjänst 14 februari kl. 10.00

Marianne Molin och Jenny Magnusson medverkar.
Sång av Elisabeth Aronsson och Dalibor Lindberg
Anette Larsson
Kollekt till verksamheten i Västerkyrkan

Gudstjänsten livesänds på www.svenskakyrkan.se/hassleholm