Gudstjänst 14 juni kl. 10.00

Niels Peter Tastesen, präst
Anette Larsson, kantor

Gudstjänsten firas ute på kyrkbacken!