Gudstjänst 17 juni kl. 10.00

Inge Wahlquist avskedspredikar och avtackas.
Klas Sturesson och Christian Sturesson medverkar samt Västerkyrkans kör.
Kyrkkaffe.