Gudstjänst 19 september kl. 10.00

Medverkande Lars-Ivar Ericson och Anette Larsson
Söndagsskola

Kyrkoval i Västerkyrkans foajé kl. 11-20