Gudstjänst 2 december kl. 10.00

Christian Sturesson, präst
Västerkyrkans kör medverkar
Söndagsskola
Kyrkkaffe