Gudstjänst 23 juni kl. 9.30

Lars-Ivar Ericson, präst

Under sommaren är gudstjänsttiden i Västerkyrkan kl. 9.30!