Gudstjänst 27 september kl. 10.00

Niels Peter Tastesen och Anette Larsson
Elisabeth Aronsson medverkar med sång.

Detta är sista söndagen vi firar gudstjänsten på kyrkbacken, om vädret tillåter.