Gudstjänst 29 april kl. 10.00

Niels Peter Tastesen, präst
Västerkyrkans kör
Söndagsskola
Kyrkkaffe