Gudstjänst 30 september kl. 10.00

Christian Sturesson, präst
Sång av ”Echoes of Rutter”, en sånggrupp från göingebygden
Söndagsskola
Kyrkkaffe