Gudstjänst Pingstdagen 31 maj kl. 10.00

Niels Peter Tastesen, präst
Västerkyrkans kör medverkar

Om vädret tillåter firar vi gudstjänsten utomhus på kyrkbacken!