Gudstjänst 5 juli kl. 9.30

Urban Hagberg och Hans Jakob Wastvedt

Om vädret tillåter firas gudstjänsten utomhus på kyrkbacken.