Gudstjänst 5 juni kl. 10.00

Marianne Molin och Mattias Vad Jensen
Terminsavslutning för söndagsskolan
Kyrkkaffe