Gudstjänst 6 december kl. 17.00

Gudstjänsten sänds på Hässleholms församlings facebooksida.
Medverkar gör bland annat Marianne Molin och Anette Larsson.

Gränsen på 8 personer är redan uppnådd i denna gudstjänst av de medverkande.