Gudstjänst Alla Helgons dag kl. 10.00

Lördag 3 november
Christian Sturesson, präst
Västerkyrkans kör medverkar
Kyrkkaffe