Gudstjänst med små och stora 8 november kl. 10.00

Marianne Molin
Anette Larsson

Samrådsdagen som var inplanerad efter gudstjänsten är inställd och återkommer efter nyår.