Gudstjänst på Bokebergsgården 17 mars kl. 14.30

Gudstjänst med nattvard på Bokebergsgården.
Fika