Gudstjänst på kyrkbacken 1 augusti kl. 9.30

Matts Martinsson och Anette Larsson
Tag gärna med egen kyrkfika
Kollekt till verksamheten i Västerkyrkan