Gudstjänst på kyrkbacken 18 juli kl. 9.30

Lars-Ivar Ericson och Anette Larsson
Tag gärna med egen kyrkfika.
Kollekt till verksamheten i Västerkyrkan