Gudstjänst på kyrkbacken 25 juli kl. 9.30

Emma Jansson och Anette Larsson
Tag gärna med egen kyrkfika.
Kollekt till verksamheten i Västerkyrkan.