Gudstjänst på världsböndagen 6 mars kl. 14.00

Gudstjänsten firar vi tillsammans i Pingstkyrkan