Gudstjänst Trettondedag Jul 6 januari kl. 10.00

Marianne Molin, präst
Blåskvartett medverkar
Kyrkkaffe