Gudstjänst Trettondedag jul 6 januari kl. 10.00

Christian Sturesson, präst
Emma Silver medverkar med sång
Kyrkkaffe