Gudstjänster i sommar

Gudstjänsterna i Västerkyrkan i sommar startar tidigare, kl. 9.30.

Vissa söndagar är det inte gudstjänst men det firas alltid i någon kyrka i Hässleholms församling. Läs mer på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/hassleholm