Gudstjänster i sommar

Under sommaren 28 juni – 9 augusti firas gudstjänsterna utomhus på kyrkbacken om vädret tillåter.  Tag gärna med egen kyrkfika och dela gemenskapen utomhus efter gudstjänsten.