Högmässa 23 februari kl. 10.00

Niels Peter Tastesen, präst
Sång av kören Cantus Calluna
Söndagsskola
Kyrkkaffe