Högmässa 23 september kl. 10.00

Christian Sturesson, präst
Västerkyrkans kör medverkar
Söndagsskola
Kyrkkaffe

Efter gudstjänsten är det samrådsdag för anställda, styrelse och verksamhetsutskott.