Högmässa 9 december kl. 10.00

Niels Peter Tastesen
Jonathan Janzén medverkar på saxofon
Söndagsskola (terminsavslutning)
Kyrkkaffe