Högmässa Annandag jul 26 december kl. 10.00

Christina Liljegren, präst
Karin och Jasmine Enger, violin och piano

Julkaffe med predikosamtal