Gudstjänst och kyrklunch 8 september kl. 10.00

Inge Wahlquist, präst
Västerkyrkans kör medverkar
Söndagsskola

Efter mässan blir det kyrklunch till självkostnadspris.  Anmäl dig till lunchen på anslag i kyrkan.