Inställt

På grund av Covid-19 är verksamheten tyvärr begränsad även framöver. Följande arrangemang som står i det tryckta programmet är inställda:

16 augusti Kyrkornas dag i hembygdsparken. Gudstjänst kommer att firas i bl.a. Hässleholms kyrka kl. 11.00
22-23 augusti Förbönshelg med Birgitta Sjörström Aasa är tyvärr inställd men återkommer i augusti 2021.
6 september Kyrklunch efter gudstjänsten är inställd.