Intåg i sommarhagen 22 maj kl. 17.00

Musikgudstjänst med Västerkyrkans kör och instrumentalister
Anders Myhrberg och Anette Larsson