Julnattsgudstjänst 24 december kl. 23.00

Christian Sturesson, präst
Sång av Elin och Peter Johansson
Kollekt till EFS nödhjälpsarbete