Julnattsgudstjänst 24 december kl. 23.00

Marianne Molin, präst
Sång av Ola, Helene, Oskar, Hilda och Hjalmar Nordqvist
Kollekt till EFS nödhjälpsarbete