Julnattsgudstjänst Julafton kl. 23.00

Sång och musik av Anna Renud och Tommy Andersson

Präst Marianne Molin

Kollekt till EFS nödhjälpsarbete

Obs! Anmäl ditt deltagande i gudstjänsten till 0451-776200 eller direkt här: www.svenskakyrkan.se/hassleholm