Kristi himmelsfärdsdag 30 maj

Kl. 9.45  Folkmusikgruppen Mal spelar på kyrktrappan
kl. 10.00 Gudstjänst
Niels Peter Tastesen, präst
Kyrkkaffe