Kvällsutfärd 26 juni

KVÄLLSUTFÄRD med buss till Ivetofta kyrka.
Visning av kyrkan. Andakt
Kaffe och landgång på Krog nr 2 vid Ivösjön
Kostnad: 100 kr.
Avfärd från Västerkyrkan kl. 17.30
Anmälan fr o m 4/6 till förs.exp tel 776200