Kvällsutfärd med buss till Bosjökloster 7 augusti

Guidad visning
Kaffe och smörgås i slottscaféet
Kostnad: 100 kr.
Avfärd från Västerkyrkan kl. 17.45. Anmälan fr o m 27/6 till förs.exp tel 776200 Info: Diakon Jenny Magnusson