Kvällsutfärd till Oderljunga 25 juni

Bussutfärd till Oderljunga mölla och kyrka.
Det blir visning av möllan, fika och därefter guidning i kyrkan och en avslutande andakt.
Avfärd från Västerkyrkan kl. 17.15
Kostnad: 100 kr.
Anmälan till församlingsexpeditionen tel 776200 Info: Diakon Magnus Lennartsson