Mässa 10 februari kl. 10.00

Christian Sturesson, präst
Ungdomar medverkar och det blir söndagsskola
Kyrkkaffe