Missionsförsäljning 20 november kl. 15.00

Den här eftermiddagen börjar med andakt av Majken Wahlström. Därefter blir det kaffeservering innan auktionen tar vid med Anders Månsson som håller i klubban. Gåvor mottages tacksamt!
Det kommer vara olika lotterier och servering av etiopisk pepparsås.
Alla intäkter går till EFS mission.