Missionsförsäljning 23 november kl. 15.00

Andakt med Majken Wahlström
Kaffeservering
Auktion som leds av Anders Månsson. Gåvor mottages tacksamt!
Lotterier
Servering av etiopisk pepparsås
Alla intäkter går till missionen!