Mötesplats kyrkorna i Hässleholm 19-20 januari

Talare: Brita Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan, riksevangelist och författare. 

Lördag:
kl. 9.00 Kvinnofrukost i Pingstkyrkan
kl. 16.00 och 18.00 Möten i Västerkyrkan. Fika mellan samlingarna.

Söndag kl. 11.00 Ekumenisk mässa i Hässleholms kyrka